Legislatia Vamala

Din legislația Republicii Moldova :

” 1) Persoanele fizice au dreptul: 
de a primi bunuri prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau al bagajelor neînsoţite, cu condiţia că acestea nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, precum şi cu condiţia achitării drepturilor de import.

de a introduce pe teritoriul ţării sau de a primi, prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau a bagajelor neînsoţite, bunurifără achitarea drepturilor de import, cu condiţia că acestea nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, în legătură cu stabilirea la loc de trai permanent în Republica Moldova sau cu obţinerea acestor bunuri prin moştenire.


Restricţii, mărfuri interzise.

Articolul 20 Cod Vamal prevede prohibiţii la introducerea şi scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport, şi anume:- mijloacelor de transport cu un termen de exploatare mai mare decât cel prevăzut de lege;

anvelopele din cauciuc uzate (subpoziţia tarifară 4012 20), a deşeurilor, a resturilor şi a bavurilor de cauciuc nedurificat, chiar transformate în pulbere sau granule (poziţia tarifară 4004 00 000), a părţilor şi a accesoriilor uzate pentru autovehicule este interzisă.

Se interzice persoanelor fizice de a introduce pe teritoriul ţării (cu excepţia cazurilor prevăzute în alineatul (4) al art.5 din Lege) următoarele bunuri:

a) produse alimentare destinate activităţii comerciale sau de producţie;

b) medicamente destinate activităţii comerciale sau de producţie;

c) materie primă destinată producerii medicamentelor;

d) bunurile prohibite de legislaţia în vigoare pentru a fi introduse pe teritoriul Moldovei.

Modul de introducere şi de scoatere din teritoriul Moldovei a obiectelor şi bijuteriilor din metale şi pietre preţioase, precum şi a valorilor culturale de către persoanele fizice, se reglementează de actele normative ale Departamentului Vamal. „

TARIFUL VAMAL INTEGRAT AL REPUBLICII MOLDOVA